Taiwan

Chia-huan Chen, Ed.M
School Counselor
National Taiwan University
1, Sec. 4, Roosevelt Rd, Taipei, Taiwan
886-2-3366-3236
chiahuan@ntu.edu.tw
Languages spoken: Mandarin, Taiwanese, English

 

Chieh-An Peng/ Anna Peng
Clinical Psychologist
Hospitals
Taiwan
annapeng915@gmail.com
Languages: English, Chinese & Taiwanese 

 

Hsiu-Yin (Shoiee) Chen, NCC, M.Ed.
School Counselor
Taipei European School
31 JianYe Road, ShiLin District, Taipei, 11193, Taiwan
886-2-8145-9007
shoiee.chen@tes.tp.edu.tw

Languages spoken:English, Mandarin Chinese, Japanese

 

Huang Hsin-Ying
Clinical Psychologist
Far Eastern Memorial Hospital
NO.21, SEC.2, NAN YA SOUTH RD., BANQIAO DIST., NEW TAIPEI CITY 220, TAIWAN (R.O.C.)
hyhzoe@gmail.com
Language: Chinese

 

Mei-Ni Hsiao (蕭媺妮, Shell)
Occupational Therapist
National Taiwan University Hospital
No. 7, Chung-Shan South Road, Taipei, Taiwan
Language(s) Spoken: Mandarin Chinese, Taiwanese, English

 

MengFan Hsu
Clinical Psychologist
Stars in mind Psychology Clinic/ Mu-young Psychology Clinic
No. 212-2, Bade 1st Rd. Xinxing Dist., Kaohsiung City , Taiwan.
+886-7-236-2585
demi8089@gmail.com
https://www.facebook.com/starsinmind/photos/3030863733900684
Languages spoken:English and Mandarin

 

潘怡伶(Yi-Ling Pan)
社工師
台灣自閉症總會
台北市寧波西街62號3樓
普通話、台灣語、英語

 

Pin-Hsi Yeh
Clinical Psychologist
KuanXin Psychology Clinic
No. 227, Yude 1st St. North Dist., Tainan City, Taiwan
+886-6-2510966 pinhsiyeh@gmail.com
https://www.kxmind.com/team_view.php?pid=6
Languages spoken: English and Mandarin

 

Sheng-Fen Fan
Clinical Psychologist
Taipei Medical University Hospital
No. 252, Wuxing St, Xinyi District, Taipei City, 110, Taiwan
+886-2-2737-2181-1241
dexterfan@hotmail.com
https://www.tmuh.org.tw/team/team/141/448
Languages spoken: Mandarin Chinese, English 

 

Wei-Yu Chen, MSW
Licensed Social Worker
National Taiwan University
1, Sec. 4, Roosevelt Rd, Taipei, Taiwan
886-2-3366-2181
weiyuchen@ntu.edu.tw
Languages spoken: Mandarin, Taiwanese, English

 

Ya-Wen Yeh (Sarah)
Speech-Language Pathologist (SLP)
Taipei Medical University Hospital (TMUH) 
No. 252, Wu-Xing St, Xinyi District, Taipei City 11031, Taiwan
886 0227372181#1241
artubasa@yahoo.com.tw
https://www.tmuh.org.tw/team/team/141/448
Languages spoken: Mandarin Chinese, English

 

Yi-Ling Chien 
Psychiatrist
National Taiwan University Hospital
No. 7, Chung-Shan South Road, Taipei, Taiwan
+886-2-23123456 
chienyiling@gmail.com
Languages spoken: Mandarin, Taiwanese, English